Spesialist
på vann
og avløp


Har du vannlekkasje, brudd på spillvannsledning/kloakk,tette avløp, dårlig vanntrykk,eller trenger du en rørinspeksjon, høytrykksspyling? Ta kontakt med oss vi hjelper deg!
LekkasjeTeknikk AS ble etablert i 1979, og vi har spesialisert oss på vann og avløp. Vi har kontor og lagerlokaler ved Økern Næringspark, sentralt i Oslo.

Les mer og kontakt
 

Spesialist
på vann
og avløp


LekkasjeTeknikk har reparert rørene til folk siden 1979. Vi har lang og bred erfaring med lokalisering av vannlekkasjer. Vi holder til ved Økern Næringspark i Oslo, men arbeider ut mot områdene rundt.

 

Våre tjenester

1Høytrykkspyling
Tette rør? Avløpsrørene tetter seg ofte på grunn av fett/belegg som samler seg opp over tid. Tette sluk løses med høytrykkspyling! Les mer
2Rørinspeksjon
Hvis du trenger en tilstandsvurdering av rør, som kan avdekke rust og korresjon i gamle jernrør, avleiringer, røtter og andre skader som kan oppstå over tid, er rørinspeksjon det du leter etter. Les mer
3Rehabilitering
Har vannledning eller avløpsrør fått skade eller er modne for utskiftning? Dette løses ved oppgraving, eller ved rehabilitering av hele, eller kun deler, av ledningen. Les mer
4Trasésøk
Har du behov for å kartlegge hvor avløpsrørene dine går? Vi utfører trasésøk som avdekker dette med en sonde. Da kan vi også kartlegge hvor dypt avløpsrørene ligger. Les mer
5Graving
Hvis du trenger graving ved rehabilitering av brudd på vann eller spillvannsledninger, er dette kategorien du leter etter. Les mer
6Transport
Leter du etter transport for tømming av avfall fra fett- eller oljeutskillere, sandang, slamkummer, bortkjøring av masse etc.. har vi tankbil tilgjengelig på kort varsel. Les mer
7Rensing
Alle rør vil gro igjen på sikt, derfor er det lurt å rense rørene. Vi renser ut alle typer hindringer i avløpsrør ved hjelp av høytrykkspyling eller tørrensing. Les mer

Hva kan vi
hjelpe deg med?Våre tjenester

1Høytrykkspyling
Tette rør? Avløpsrørene tetter seg ofte på grunn av fett/belegg som samler seg opp over tid. Tette sluk løses med høytrykkspyling! Les mer
2Rørinspeksjon
Hvis du trenger en tilstandsvurdering av rør, som kan avdekke rust og korresjon i gamle jernrør, avleiringer, røtter og andre skader som kan oppstå over tid, er rørinspeksjon det du leter etter. Les mer
3Rehabilitering
Har vannledning eller avløpsrør fått skade eller er modne for utskiftning? Dette løses ved oppgraving, eller ved rehabilitering av hele, eller kun deler, av ledningen. Les mer
4Trasésøk
Har du behov for å kartlegge hvor avløpsrørene dine går? Vi utfører trasésøk som avdekker dette med en sonde. Da kan vi også kartlegge hvor dypt avløpsrørene ligger. Les mer
5Graving
Hvis du trenger graving ved rehabilitering av brudd på vann eller spillvannsledninger, er dette kategorien du leter etter. Les mer
6Transport
Leter du etter transport for tømming av avfall fra fett- eller oljeutskillere, sandang, slamkummer har vi tankbil i motorparken vår. Les mer
7Rensing
Alle rør vil gro igjen på sikt, derfor er det lurt å rense rørene. Vi renser ut alle typer hindringer i avløpsrør ved hjelp av høytrykkspyling eller tørrensing. Les mer

Vannlekkasje på badet? Vi har døgnåpen vaktservice.


RING DØGNVAKT

Trygt å vite om LekkasjeTeknikk

LekkasjeTeknikk består av fagfolk med lang erfaring
clock

Vi er punktlige og leverer i tide

Vi har forståelse for at det haster når du har vannlekkasje, derfor arbeider vi systematisk og så raskt vi kan for å hjelpe deg.
loader

Maskinpark og utstyr

LekkasjeTeknikk har spylebiler, gravemaskin og lastebil for transport. Vi benytter oss av moderne måle- og kamerautstyr, slik at vi kan gi deg god dokumentasjon på arbeidet vi har gjort.
calendar

Avtaler og forskrifter

LekkasjeTeknikk er medlem av Rørinspeksjon Norge og ved offentlige anskaffelser benytter vi oss av Startbank. vi er også "Godkjent for Ansvarsrett" av direktoratet for Byggkvalitet.
engineer

HMS på arbeidsplassen

Vi arbeider ofte i kummer og med både tunge løft og "ugunstige" arbeidsstillinger. LekkasjeTeknikk tar HMS på alvor og vi tilrettelegger for at alle våre ansatte skal ha en ergonomisk og trygg arbeidshverdag.