Kartlegg
rørene med
trasésøk


Har du behov å og kartlegge hvor avløpsrørene dine går? Vi utfører trasesøk som avdekker dette med en sonde. Vi kan også kartlegge hvor dypt avløpsrørene ligger.
Vi benytter oss også av miljøvennlige fargeprøver.

Skal du bygge ut og behøver å vite hvor rørene dine går?


Bestill Trasésøk i dag!