Tankbil og
transport
ved tømming


Vi tømmer sandfang, slamkummer, fett- eller oljeutsillere. utskillere/oljeutskillere er vi behjelpelig med tankbil.

Transport av avfall fra oljeutskiller?


Bestill time i dag