Inspeksjon
av rørene
dine


Tilstandsvurdering av rør gjøres med et spesialbygd rørinspeksjonskamera som føres igjennom avløpsrørene. Dette kan avdekke rust og korrosjon i gamle jernrør, avleiringer, sedimenter, utfelling / belegg, røtter og andre skader som kan oppstå over tid.
Vi rapporterer etter Rørinspeksjon Norge sine normer. Vi leverer rapport/filmer fra Wincan sitt rapportsystem. Dette leveres elektronisk til kunden på mail eller det kan leveres på en minnepenn.

En Tilstandsrapport gir ekstra Trygghet ved kjøp og salg av Bolig & Eiendom.


Bestill Rørinspeksjon i dag