Rensing
av vann og avløpsrør


Alle rør vil gro igjen på sikt. Vi renser ut alle typer hindringer i vann og avløpsrør ved hjelp av høytrykkspyling eller tørrensing.
Etter rens får du tilsendt dokumentasjon elektronisk.

Rensing av gjengrodde rør?


Ring oss