Rehabilitering
av ledninger
og avløpsrør


Har vannledning eller avløpsrør fått skade eller er modne for utskiftning? Dette løses ved oppgraving eller ved rehabilitering av hele, eller kun deler av ledningen.
Vi foretar også rehabilitering med strømpe der det er mulig.

På tide å skifte rørene på hytta?


Ring LekkasjeTeknikk