Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

Lekkasjeteknikk AS tar miljøansvaret på alvor og vi ønsker å bidra!
Vi er opptatt av å levere produkter og tjenester til våre kunder ved bruk av minst mulig ressurser som påvirker miljøet i negativ grad, og uten at dette skal gå ut over kvalitet eller leveringstid.

Lekkasjeteknikk AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn 05.06.2019.
Dette innebærer at bedriften har gjennomført en miljøkartlegging og tiltak slik at vi oppfyller definerte bransjekrav.

Vi har kartlagt våre leverandører med hensyn på miljø og satt opp en konkret handlingsplan for vårt miljøarbeid fremover. Vi har gjennomført flere tiltak på HMS slik at vi er sikre på at vi har et godt arbeidsmiljø og forebygger eventuelle skader på mennesker og miljø.

Vi har også gjennomført avfallsreduserende tiltak og laget en innkjøpsrutine som tar miljøhensyn. Vi har gjennomgått hvordan vi kan redusere vårt energiforbruk, bli bedre på avfallshåndtering og gjenvinning, minimalisere vår påvirkning på miljøet rundt oss, gjennomført rapportering og kan dokumentere alle de tiltak som er gjort.
Vi har i tillegg utarbeidet klimaregnskap som viser bedriftens totale CO2-utslipp.

Gjennom vår sertifisering ønsker vi å vise at vi tar miljøengasjementet på alvor, til glede for oss selv, våre kunder, nærmiljøet og samfunnet forøvrig.

Miljøfyrtårn er et offisielt, norsk miljøsertifikat. Det er et miljøhandlingsprogram og samtidig et miljøledelsessystem hvor bedriftene gjennomfører en miljøkartlegging og lager en handlingsplan for å innfri spesifiserte krav.

For mer info om sertifisering besøk miljøfyrtårn.no.

Har du spørsmål vedrørende vår miljøsertifisering ta gjerne kontakt med;
 Therese Heggen Mo – T: +47 95448822 E: therese@lektek.no

Fra Venstre; Christian Myhre, Christian Mo – Kamzy Gunaratnam, Thomas Mo.