Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet.
Den viser virksomhetens miljøbelastning og hvilke miljømål den har oppnådd.
Prestasjonene vises grafisk og gir en god oversikt til ledelse, ansatte og omverden.

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/119021

Lekkasjeteknikk mottar Miljøfyrtårn sertifikat
Lekkasjeteknikk mottar Miljøfyrtårn sertifikat. Lekkasjeteknikk AS – Lekkasje-Teknikk As – lekkasje teknikk as