Vi har reparert
rørene til folk
siden 1979


Har du vannlekkasje, brudd på spillvannsledning/kloakk,tette avløp, dårlig vanntrykk,eller trenger du en rørinspeksjon, høytrykksspyling? Ta kontakt med oss vi hjelper deg gjerne.
LekkasjeTeknikk AS har høy kompetanse innen gravearbeider, vannlekkasjer, brudd på spillvannledninger, rehablitering, rørinspeksjon, høytrykkspyling og rengjøring av vann- og avløpsledninger, høytrykksrensing av gamle soilrør, utbedring av skader og rehabilitering av vann- og avløpsledninger, lekkasjesøking og trasepeiling. Ved behov for graving, tømming av tanker og kummer, rørleggerarbeider, trasèsøk og lokalisering av vannlekkasjer har vi lang og bred erfaring på disse områdene. LekkasjeTeknikk AS ble etablert i 1979, og vi har spesialisert oss på vann og avløp. Bedriften har sine kontor- og lager lokaler ved Økern Næringspark sentralt i Oslo.

Det var litt om vår erfaring med rør. Hvordan står det til med dine, egentlig?


Bestill Rør-inspeksjon