Tette rør? Ring 22 64 14 30

Har du problemer med tette avløpsrør? Hører du klukkelyder etter at vannet har rent ned i sluket? Dette er et tegn på at rørene er i ferd med å tette seg. Tette sluk løses med Rens.
Tette rør? Avløprsrørene tetter seg ofte på grunn av fett/belegg som samler seg opp over tid, eller andre ukjente grunner?! Vi høytrykkspyler, staker og åpner tette avløp fra toalett, vask og sluk. fjerning av slam, tømming av sandfang og fettutskillere gjør vi også.

Oversvømmelse på badet? Vi har døgnåpen vaktservice.


RING DØGNVAKT