Graving


Vi har lang og bred erfaring innen graving og rehabilitering av brudd på vann og spillvannsledninger. Graving og rehabilitering er et par av våre spesialfelter.
Vi foretar også trasesøk, lekkasjelytting og peiling for å avdekke en eventuell lekkasje.

Leter du etter fagfolk til graving og rehabilitering av rør?


Ring LekkasjeTeknikk