Miljøfyrtårn Sertifisert!

Vi feirer 40 år!
24. april 2019

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

Lekkasjeteknikk AS tar miljøansvaret på alvor og vi ønsker å bidra! 
Vi er opptatt av å levere produkter og tjenester til våre kunder ved bruk av minst mulig ressurser som påvirker miljøet i negativ grad, og uten at dette skal gå ut over kvalitet eller leveringstid.

Miljøfyrtårn er et offisielt, norsk miljøsertifikat. Det er et miljøhandlingsprogram og samtidig et miljøledelsessystem hvor bedriftene gjennomfører en miljøkartlegging og lager en handlingsplan for å innfri spesifiserte krav.

For mer info om sertifisering besøk miljøfyrtårn.no.

Les mer om Vår sertifisering her
Se Årlig klima-miljørapport for 2018 her.

Lekkasjeteknikk mottar Miljøfyrtårn sertifikat
Lekkasjeteknikk mottar Miljøfyrtårn sertifikat